BlanketterHjælp

Aktivitetstilskud
Medlemstilskud 2018 (word) 
Medlemstilskud 2018 (pdf) 
Bilag vedr. honorering af trænere og instruktører (word) 
Bilag vedr. honorering af trænere og instruktører (pdf) 
Træner- og Instruktørtilskud 2018 (word) 
Træner- og Instruktørtilskud 2018 (pdf) 

Andre tilskud
Ansøgning om lederuddannelse (word) 
Ansøgning om lederuddannelse (pdf) 

Diverse
2017 Ansøgningsskema hædring af mestre 
Aftale om udlån af lokale til fællesskaber 
Ansøgning om midlertidig overnatning 
Midlertidig overnatning - brandinstrukser  
Erklæring om børneattester 
Opdatering af foreningsoplysninger 
Retningslinier for gratis udlån af Ellegården 

Lokalefordeling 2017 2018
Ansøningsskema om lokaler 2017 2018 

Lokaletilskud
Drifttilskud egne haller 2017 (word) 
Drifttilskud egne haller 2017 (pdf) 
Driftstilskud til egne lokaler og lejrpladser 2017 (word) 
Driftstilskud til egne lokaler og lejrpladser 2017 (pdf) 
Driftstilskud til lejede lokaler og lejrpladser, enkelt, 2017 (word) 
Driftstilskud til lejede lokaler og lejrpladser, enkelt, 2017 (pdf) 
Supplerende lokaletilskud til foreningslokaler, 2017 (word) 
Supplerende lokaletilskud til foreningslokaler, 2017 (pdf) 
Tilskud til lejede lokaler og lejrpladser, fast, 2017 (word) 
Tilskud til lejede lokaler og lejrpladser, fast, 2017 (pdf) 

Voksenundervisning
Afregningsskema for tilskudsregnskab 2017 
Ansøgning om tilskud 2018 (Word) 
Ansøgning om tilskud 2018 (Pdf) 
Midtvejsopgørelse for 2017 

Showall